Een autolening heeft altijd een looptijd waarin deze terug betaald moet worden. Het zou zeer ongewenst zijn indien je vanwege een zware botsing of door diefstal niet meer over het voertuig kan beschikken terwijl je nog maandelijks moet aflossen bij de bank. Een full-omnium verzekering voor de totale looptijd van de financiering is dan ook de beste optie.

Indien je een auto middels een financiering hebt aangekocht en de schuld in vier jaren moet aflossen, dan in het aan te raden om voor minimaal deze periode jaarlijks een full-omnium verzekering af te sluiten. De full-omnium verzekering, in het verleden bekend als All Risk autoverzekering, wordt door vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden en komt boven op de wettelijk verplichte BA autoverzekering.

Noot: De meeste banken staan bij een autolening toe dat je tot 110% van de aankoopwaarde van de auto kan lenen. Het extra geld kun je gebruiken om elke gewenste verzekering af te sluiten.

De full-omnium verzekering dekt:

Schade aan je auto veroorzaakt door brand. Schade aan je auto veroorzaakt door diefstal of vandalisme. Schade aan je auto veroorzaakt door glasbreuk, natuurkrachten (overstroming, hagel, storm, vallende stenen) en door een aanrijding met dieren.

De belangrijkste dekking van de full-omnium verzekering is echter dat schade aan je eigen auto als gevolg van eigen toedoen ook vergoed wordt. Bij een aanrijding bijvoorbeeld, waar jij als veroorzaker wordt aangewezen. De full-omnium verzekering dekt in een dergelijk geval naast de schade veroorzaakt bij anderen ook de totale herstelkosten voor je eigen auto. En indien herstel niet mogelijk blijkt wordt de vervangingswaarde uitgekeerd, waarmee je dan meteen een ander gelijkwaardig voertuig kan aanschaffen. De full-omnium dekking geldt ook wanneer de auto schade oploopt door een botsing met een stilstaand object (paal, mast, muur), en wanneer een ander persoon dan jijzelf (met rijbevoegdheid) de auto bestuurd en een schade hieraan veroorzaakt.

Noot: Met de wettelijk verplichte burgerlijke aansprakelijkheid verzekering, BA autoverzekering, wordt slechts de schade vergoed die je bij anderen veroorzaakt. De schade aan je eigen auto valt niet onder de dekking.

Hoelang de full-omnium verzekering aan te houden?

Voor nieuw aangekochte auto’s is het raadzaam om de full-omnium verzekering tot minimaal het zesde levensjaar van het voertuig aan te houden. Ook indien je de financiering na vier jaren reeds volledig hebt afgelost. Het voertuig kent namelijk op dat moment nog een grote vervangingswaarde bij de verzekeringsmaatschappijen. Na het zesde jaar neemt deze scherper af. Voor luxe wagens is het zelfs aan te raden om de full-omnium verzekering definitief aan te houden. De herstelkosten op luxe auto’s vallen doorgaans substantieel hoger uit indien je deze zelf bekostigt. De verzekeringsmaatschappijen kennen betere mechanismen om deze te beheersen.

Dit vind je ook leuk

Comments are closed.