Wie een online tool gebruikt voor het vinden van de goedkoopste autoverzekering op dit moment, merkt al snel dat de premies ten opzichte van een jaar geleden fors zijn toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de premie gemiddeld met zo’n 6,8 procent stijgt. Het is niet voor eerst dat de premie voor een autoverzekering toeneemt; vorig jaar steeg deze ook al met een kleine 5 procent. Concreet betekent de stijging in de premie van de autoverzekering dat een consument die voorheen 524,18 euro op jaarbasis betaalde, nu zo’n 35 euro meer betaalt. Een forse toename in de vaste lasten! Het maakt het des te belangrijker om je lopende autoverzekering jaarlijks te vergelijken met het aanbod van andere verzekeraars. 

Dit maakt een autoverzekering afsluiten duurder

Het is niet voor niets dat een autoverzekering afsluiten duurder is geworden. Verzekeraars zien het aantal autodiefstallen in Nederland toenemen, waardoor zij op jaarbasis een hoger bedrag uitkeren aan verzekerden. Niet alleen neemt het aantal autodiefstallen toe; ook is er vaker sprake van extreme weersomstandigheden met schade aan auto’s tot gevolg. Evenals dat de onderdelen in auto’s duurder worden. Het maakt dat ook reparaties hogere kosten met zich meebrengen voor de verzekeraar. Hier komt de oplopende inflatie, waarmee ook verzekeraars te maken krijgen, nog bij. De toename in de kosten worden uiteindelijk betaald door de consument, met de stijging van de premie voor een autoverzekering. 

Niet alle autoverzekeringen zijn duurder geworden

Opvallend is dat niet iedere autoverzekering duurder werd dit jaar. Het is afhankelijk van de dekking, in welke mate je meer of minder betaalt als verzekeringnemer. De stijging van 6,8 procent ten opzichte van een jaar eerder geldt specifiek voor mensen met een autoverzekering met beperkt casco. Sloot je voorheen een WA-verzekering af, dan betaal je dit jaar 1,3 procent meer dan een jaar eerder. De prijs van een WA-verzekering met volledig casco is opvallend genoeg gedaald ten opzichte van vorig jaar: -1,72 procent.

Mogelijk verdere stijging in premie autoverzekeringen 

De verwachting is dat de premies voor autoverzekeringen de komende periode verder toe zullen nemen. Het maakt het voor consumenten belangrijk om regelmatig een online tool te gebruiken voor het vergelijken van verzekeringen bij de verschillende verzekeraars. Het helpt je de goedkoopste autoverzekering voor jouw voertuig te vinden. Kijk hierbij kritisch naar de aanvullende verzekeringen die je wel, of niet nodig hebt. Het stopzetten van een aanvullende verzekering helpt je de verhoogde premie voor de basisverzekering op te vangen.

Dit vind je ook leuk

Comments are closed.